تبلیغات
بسیج ولایت - همه جنایت های آل سعود بر علیه شیعیان (بررسی دشمنی ال سعود در 33 اخیر با تشیع)

بسیج ولایت

به امید دنیایی بهترو سرزمینی آبادتر

آگهی آگهی

همه جنایت های آل سعود بر علیه شیعیان (بررسی دشمنی ال سعود در 33 اخیر با تشیع)

اگر بپرسیم بزرگترین قاتل شیعیان جهان چه كشوری است ؟بی شك همه نام عربستان سعودی را برزبان جاری می كنند. عربستان كانون اصلی مخالفت با تشیع است واین مخالفت را بصورت همه جانبه ای انجام می دهد .از قتل وكشتار وسیع مردم شیعه تا تبلیغات رافضی ومهدور الدمی بودن انها ،تا ترویج اینكه هركس شیعه ای را بكشد بدون حساب وكتاب به بهشت می رود ،تا موج عظیم تبلیغ رسانه ای علیه اعتقادات وارزشهای مورد علاقه شیعیان همه وهمه مستقیما توسط حكام صهیو -سعودی حاكم بر عربستان انجام می شود وصدالبته مورد تائید شیطان بزرگ امریكا وبرخی عوامل كوچك دیگر چون پادشاه اردن وامیر قطر است.اگر بخواهیك نگاهی گذرا به این اقدامات بصورت فهرست وار بیاندازیم میتوان مصادیق بارز ومشخص زیر را به عنوان اسناد دشمنی خونین آل سعود با شیعیان در خاورمیانه وسایر مناطق به شمار اورد:

1. جنگ ایران وعراق با پشتیبانی مستقیم وتحریك امریكا وهم پیمانان منطقه ای از جمله عربستان و كویت واردن اغاز شد وباعث شهادت هزاران نفر از شیعیان وتخریب زیر ساخت های ایران وتحمیل هزار میلیارد خسارت به كشورمان شد ، بطور مستقیم به نقشه های منطقه ای ال سعود در تضعیف وجلوگیری از صدور ونفوذ انقلاب اسلامی به سایر كشورهای منطقه ای ،ارتباط داشت .

2. اكثریت قریب به اتفاق طرحهای كشتار مردم در عراق وانفجارها و حملات مسلحانه وخونین به مردم شیعه در عراق از سال 2003 به بعد مستقیما توسط ال سعود برنامه ریزی وتوسط عواملشان اجرائی شده است .این مسئله را حتی به قیام مردم عراق در زمان جنگ اول خلیج فارس وازادسازی كویت كه طی ان مردم جنوب در قیامی به نام " انتفاضه الشعبانیه" همه شهرهای شیعه نشین را ازاد كرده بودند ،با چراغ سبز ال سعود وموافقت نهائی امریكا واجرا توسط صدام یزید دهها هزار نفر از مردم شیعه عراق به خاك وخون كشیده شده و قیام انها سركوب وتالی های فاسدی دربرداشت كه از جمله تعقیب مبارزان شیعه پس از سركوب قیام،به شهادت رساندن علما ومراجع ومتنفذین شیعه عراق از ان جمله است .

3. جنگ 33 روزه لبنان با اسرائیل با پشت گرمی وحمایت اشكار آل سعود انجام شد ودر جریان ان هزاران نفر از مردم شیعه جنوب لبنان شهید وزخمی وتقریبا كل شهرها وروستاهای جنوب تا ضاحیه قهرمان با خاك یكسان شدند .دراین جنگ سعود الفیصل به طور واضح بر علیه مقاومت لبنان وسید حسن نصرالله موضع گیری نمود وحتی موقعی كه اسرائیل قصد پایان جنگ داشت نیز ، ال سعود با اتمام جنگ بدون شكست كامل حزب الله مخالفت كردند وتاكید نمودند كه جنگ تا جائی كه ممكن است ادامه یابد .

4.سركوب مستقیم وغیر مستقیم مردم شیعه یمن (معروف به حوثی ها ) توسط ال سعود دست نشانده انها عبدالله صالح .البته در جریان این سركوب حوثی ها ارتش عربستان را شكست تلخ وسختی دادند اما جنگده های ال سعود با بمباران روستاهها وشهرهای شیعه باعث شهادت هزاران هزار نفر از مردم شیعه یمن شدند كه هنوز هم این روند ادامه دارد.البته در این میان نباید نقش اطلاعاتی وعملیاتی امریكا وحتی اسرائیل هم نادیده گرفته نمی شود وانها نیز دست كمی در دشمنی با تشیع ندارند.

5. با اغاز انقلاب های عربی ، مردم شیعه بحرین هم از ظلم وستم وبی عدالتی ال خلیفه به جان آمدند و وقتی نیروهای ال خلیفه در سركوب مبارزان بحرین ناتوان شدند ،نیروهای سعودی تحت عنوان درع الجزیره با توپ وتانك و اسلحه به جان مردم بی پناه بحرین افتادند وشمار زیادی را به قتل رسانده و منازل مردم و مساجد وحسینیه ها را تخریب كردند واین مورد نیز هنوز ادامه دارد .

6. با اغاز انقلاب مردم شیعه در شرق وبخشی از شمال عربستان ، تندترین وسخت ترین برخوردها با انها اغاز شد وباعث شهادت دهها نفر وزخمی شدن وبیكاری وتخریب منازل وتجاوز به زنان ودختران شیعه شده است واگر شیعیان شرق عربستان كمی فتیله اعتراضات را پائین نكشیده بودند ،معلوم نبود چه جنایاتی توسط آل سعود در حق مردم بی پناه انجام می شد .

7.موارد فوق و نیز فتنه های ال سعود علیه شیعیان در مصر و سوریه واذربایجان وافغانستان وپاكستان و ایجاد فتنه بین شیعه وسنی وترویج قتل وكشتار شیعیان و مباح وحلال دانستن كشتن شیعه ها ،همه وهمه نشانه ای است بر اینكه ورای همه فتنه ها و كشتارها و تخریب های شیعیان در تقاط مختلف ، آل سعود ودستگاه مالی ، تبلیغی (وهابیت) ایستاده است وهیچ حد ومرزی در دشمنی وعناد باشیعیان ندارند وبه هر میزان كه باشد ،اگر پای مبارزه با تشیع باشد ،هزینه می كنند

8. واما ، ایران . آل سعود امروز به ایستگاه ایران قدرتمند رسیده است .دشمنی ها پشت پرده وگاه مستقیم عربستان از جمله تحریك عراق به جنگ با ایران ونیز كشتار حجاج در سال 66 انها را ارضا نكرده است وانها اصولا حتی وجود ایران را نیز قابل تحمل نمی دانند واگر دستشان برسد شیعه های ایران حتی حق حیات هم ندارند .امروز عربستان در راس كشورهائی است كه موضوع حمله به ایران توسط اسرائیل وامریكا را به طور جدی وروزانه دنبال می كنند واطلاعات رسیده حاكی از این است كه عربستان حاضر است بخش زیادی از هزینه جنگ با ایران را نیز متقبل شوند.انها می خواهند به هر هزینه ای از شر ایران خلاص شوند ودفتر تشیع را برای همیشه به سود وهابیت وصهیونیزم وسرمایه داری ،ببندند .این هدف غائی ونهائی وام المعارك (مادر جنگها) ، انهاست .عربستان با ترویج وهابیت و تلاش وهزینه وسیع مالی برای دور كردن مردم از تشیع ،كار خود را اغاز كرد ودر جریان فتنه سال 88 هم وسیع ترین حمایت های مالی را از فتنه انتخابات انجام داد كه بحمدالله ناكام وحسرت وبه دل ماند.انها به دوراهی مرگ وزندگی رسیده اند وعاجزانه هر ازمونی را برای شكست انقلاب اسلامی می ازمایند وبه هر كاری دست خواهند زد وبه اصطلاح به سیم اخر خواهند زد .تحریك حمله به ایران ومشاهده مرگ ایرانیان چیزی نیست كه بتوان از كنار ان گذشت وایران عزیز ، با تكیه بر اموز ه های دینی ومذهبی به كشوری تجاوز نمی كند ولی متجاوز وآمر ومباشر را به سختی شكست وهزیمت خواهد داد وانتقام شیعیان را یكبار وبرای همیشه از ال سعود خواهد ستاند .فرهنگ شیعه هرگز تجاوز را تجویز نمی كند ولی به متجاوز مهلت نخواهد داد .ما هنوز كلام امام خمینی ره را زمزمه می كنیم كه " اگر ما امریكا را ببخشیم ،هرگز ال سعود را نخواهیم بخشیدگ واین نشان از عمق دشمنی ال سعود با تشیع وشناخت امام از انها دارد .

اینجاست كه حدیث امام صادق ع كه فرمود: هركس خبر مرگ عبدالله (ال فلان) را برایم بیاورد ،من ظهور را برای او تضمین می كنم " اهمیتش را نشان می دهد .اینجاست كه می فهمیم كه با وجود اینكه ما امریكا را شیطان بزرگ می دانیم و اسرائیل را نامشروع وغده سرطانی ،با این وجود عربستان به علت سیاست ،پاكسازی قومی " كه در رابطه با شیعیان دنبال می كنند ،یكی از بزرگترین دشمن تشیع واسلام ومسلمین در همه فرق ان چه سنی وچه شیعی می دانیم .اینها نه به تسنن ونه به تشیع ونه به اسلام علاقه ای ندارند وهیچ پایبندی به اسلام هم در عمل ندارند .هنوز چند سال از شرابخواری عبدالله شاه عربستان با جرج بوش وبلر نگذشته است .ال سعود وفتنه های انها بزودی زود وبه فضل پروردگار به پایان ونهایت خود نزدیك شده است و روشنائی اسلام ناب محمدی ص بزودی در سراسر جهان تابیدن خواهد گرفت و مسلمانان از دهها وشاید صدها سال فرمانروائی ال سعود وامثال انها برای همیشه خلاص خواهند شد.


اللهم انك سمیع مجیب دعوه المضطرین .اللهم عجل لولیك الفرج

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

گالری تصاویر

تمامی حقوق مطالب سایت متعلق به وبلاگ بسیج ولایت می باشد
طراحی و اجرا:سایت ستاپ